Jump to content

Anssi Manninen

Psykologiaketju

Recommended Posts

Linkitä joku, joka tukee väitettäsi.

 

Ainakin on selvää, että ateisti voi olla matalan ÄO:n henkilö ja uskovainen korkean.

 

Niin voi, mutta nyt on kyse keskiarvoista. Olen nyt liikenteessä, enkä ala tekemään sinun puolestasi sellaista, minkä voit aivan hyvin tehdä itse. Kokeile esimerkiksi googlella hakusanoja atheism ja iq.

 

Tuossa wikipedia-artikkelissa on myös viitteitä.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

Ateismi on yksi lievä autismin muoto. Siitäkin on tutkimuksia.


Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

Kun pehmeys katsotaan ainoaksi hyveeksi, kovuus alkaa herättämään tiedostamatonta kiinnostusta

 

Opin tänään, että toteamus “Pojat ovat poikia” viittaa tietämättömyyteen sukupuolisensitiivisyydestä. Rohkenen kuitenkin todeta, että tällaisen väitteen esittäjä ei ymmärrä sukupuolieroihin liittyvää biologiaa ja psykologiaa. Uroksille ja naaraille on kehittynyt evoluution aikana täysin erilaiset lisääntymis- ja eloonjäämisstrategiat. Luontoäiti on nerokkaasti ulkoistanut parin valintaan liittyvät ongelmat valtahierarkian mekaaniselle rakenteelle: urokset taistelevat vallasta ja naaraat valitsevat kumppaninsa valtahierarkian huipulta. Naarat haluavat uroksen, joka kykenee toimittamaan pöytään sellaista, mitä he eivät itse kykene siihen hankkimaan. Näin ollen feminiininen henki, joka pyrkii iskostamaan poikien päähän tyttömäistä käyttäytymistä, ei palvele sen enempää miehiä kuin naisiakaan. Kun pojat osoittavat huimapäisyyttään, he testaavat selviytymistaitojaan kaoottisissa tilanteissa. Kun pojat haastavat auktoriteetteja, he testaavat onko kyseessä todellinen auktoriteetti – henkilö, johon voisi nojautua todellisessa kriisitilanteessa.

 

Pehmeyden asettuessa ainoaksi hyveeksi kovuus alkaa herättämään miehissä tiedostamatonta kiinnostusta. Tämä heijastuu muun muassa Donald Trumpin ja lukuisten oikeistopuolueiden suosion kasvuna. Aina kun feminismiä hehkutetaan valtamediassa, fasismihenkiset ideologiat nostavat päätään vaihtoehtomedioissa. Ideologiat ovat poikkeuksetta aidon tiedon korvikkeita, ja valtaan päästessään aina vaarallisia, sillä dogmaattinen "minä tiedän jo kaiken" -ajattelu ei voi yksinkertaisuudessaan käsittää koko olemassaolon äärimmäistä monimutkaisuutta. Luulisi, että 1900-luvun stalinismi ja natsismi opettivat tämän täysin unohtumattomasti. Näiden ideologioiden hampaisiin joutuneiden ihmisten elämä oli niin lähellä pyhien tekstien kuvaamaa helvettiä, ettei eroista ole syytä edes keskustella.

 

Kun tiede lopulta tappoi Jumalan, moraalisääntöjä ruvettiin etsimään muualta kuin pyhistä teksteistä. Hyve-etiikan mukaan tekojen moraalista luonnetta arvioidaan siitä näkökulmasta kuinka moraalisesti ihanteellinen yksilö toimisi, mutta hyve-eettisistä tulkinnoista voidaan perustellusti kiistellä maailman loppuun asti. Moraalilla on itseasiassa syvät evolutionaariset juuret; kaikilla sosiaalisilla nisäkkäillä on tiettyjä, lähes universaalisia moraalisääntöjä, jotka evoluutio on muokannut helpottamaan ryhmätyöskentelyä. Jumalan kuolemasta huolimatta osa kansalaisista nojautuu edelleen pyhiin teksteihin – ja heillä on siihen täysi oikeus. Kun henkilökohtaiset identiteetit ja kokonaiset yhteiskuntajärjestelmät rakennetaan jonkin tarinan varaan, käy äärimmäisen vaikeaksi kyseenalaistaa tarinaa – ei suinkaan sen vuoksi, että sitä tukisi laaja todistusaineisto, vaan koska tarinan kumoutuminen laittaisi alulle henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen mullistuksen. '

 

Yleisen olettamuksen mukaan ”kova mies” on vaarallinen, mutta vilkaisu historiankirjoihin osoittaa, että karmeimpiin hirmutekoihin syyllistyvät ”heikot miehet”, jotka eivät uskalla kyseenalaistaa totalitaarista ideologiaa. Toinen luku ovat joukkosurmaajat, jotka pitävät koko maailmaa epäonnistuneena. Kun tällainen pohjaolettamus hyväksytään, sen sisäinen logiikka rupeaa väistämättä toteuttamaan itseään. Tällaista ajattelutapaa ei pidä luulla kovuudeksi; kyseessä on heikkouden arkkityyppi.

 

Yhden moraalisäännön voidaan katsoa olevan universaali: älä aiheuta tarpeetonta kärsimystä ja tuskaa. Lienee mahdotonta löytää tervejärkistä kylää tai heimoa, jossa tarpeettoman kärsimyksen ja tuskan aiheuttamista pidetään hyveenä. Toisen kiduttaminen – oli se sitten fyysistä tai psyykkistä – on paha teko kaikkina aikoina ja kaikkialla.


DOMINUS NUTRITION OY

http://www.dominusnutrition.fi

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

”VIHAPUHE” KUULUU SANANVAPAUTEEN

 

George Orwellin kuuluisa romaani Vuonna 1984 sijoittuu kuvitteelliseen Oseania-nimiseen diktatuurivaltioon. Päähenkilö Winston Smith on yksi Totuusministeriön virkamiehistä. Orwellin teoksessa kuvataan valtion tapaa valvoa kansalaisia heidän yksityisyydestään viis veisaamatta. Toiminta kulminoituu manipuloivaan uuskieleen, jota käyttäen on mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat valtiolle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat.

 

Käsite on kielellisen ilmaisun sanan, lauseen tai termin kognitiivinen merkityssisältö. ”Vihapuhe” on yksi täysiverisimmistä valetermeistä; se ei tarkoita yhtikäs mitään. Tai itse asiassa vihapuhe-sanan kognitiivinen merkityssisältö voi olla ihan mitä tahansa riippuen lausujan motiiveista.

 

Koska käsitteet ovat subjektiivisia, ne pitäisi aina määritellä tarkasti ja yksiselitteisesti, jotta kommunikaatio ylipäätänsä voisi olla merkityksellistä. Euroopan neuvoston ministerikomitean epäonnistuneen määritelmän mukaan vihapuhetta ovat ”kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.” Tämän absurdin määritelmän mukaan kaikki ihmisiin liittyvät kriittiset ilmaisut voidaan katsoa vihapuheeksi. Se, että oikein ministerikomitea on laitettu pohtimaan tämän ilmiselvän valetermin määritelmää, viittaa ihmiskunnan intellektuaaliseen rappiotilaan.

 

Suomen rikoslaki ei syystäkään tunne tätä valetermiä – eikä sitä koskaan pidä lakiin kirjatakaan. Yhdysvaltain korkein oikeus antoi kesäkuussa 2017 yksimielisen päätöksen siitä, että myös inhottavien asioiden ilmaiseminen kuuluu sananvapauteen, eikä perustuslain ensimmäinen lisäys (First Amendment) tunne siihen minkäänlaista poikkeusta (Matal v. Tam). Toisin sanoen Yhdysvaltain korkein oikeus katsoi, että ”vihapuhe” on osa sananvapautta. Ensimmäinen lisäys kieltää Yhdysvaltain kongressia mm. säätämästä lakia, joka rajoittaa sananvapautta.

 

Maailmassa ei ole vihaa siksi, että on olemassa ”vihapuhetta”, vaan ”vihapuhetta” esiintyy sen vuoksi, että ihmiset ovat tulleet vihaisiksi. Ei tämä ole kvanttimekaniikkaa. Ja kansalaisten sananvapauden rajoittamisyritykset saavat heidät vain entistä vihaisemmiksi. Sosiaalipsykologien kehittämä reaktanssiteoria lähtee ajatuksesta, että ihminen voi itse päättää, mitä lukee, sanoo tai kirjoittaa. Ja jos tähän voimiseen kohdistuu ulkoinen uhka, ihmisellä on entistä suurempi hinku pitää kiinni oikeuksistaan.


DOMINUS NUTRITION OY

http://www.dominusnutrition.fi

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
”VIHAPUHE” KUULUU SANANVAPAUTEEN

Periaatteessa joo. Tosin sananvapautta ei ole ollut olemassa koskaan eikä missään. Kyse on aina siitä, kuka sitä rajoittaa ja millä perustein. Itse siedän paljon paremmin kristillisiä jumalanpilkkalakeja kuin sekulaareja pakkovalehtelu- ja perversiolakeja.

 

George Orwellin kuuluisa romaani Vuonna 1984 sijoittuu kuvitteelliseen Oseania-nimiseen diktatuurivaltioon. Päähenkilö Winston Smith on yksi Totuusministeriön virkamiehistä. Orwellin teoksessa kuvataan valtion tapaa valvoa kansalaisia heidän yksityisyydestään viis veisaamatta. Toiminta kulminoituu manipuloivaan uuskieleen, jota käyttäen on mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat valtiolle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat.

Pidän kummallisena tapaasi postailla wikipediasta copypastea omana tekstinäsi.

 

Käsite on kielellisen ilmaisun sanan, lauseen tai termin kognitiivinen merkityssisältö. ”Vihapuhe” on yksi täysiverisimmistä valetermeistä; se ei tarkoita yhtikäs mitään. Tai itse asiassa vihapuhe-sanan kognitiivinen merkityssisältö voi olla ihan mitä tahansa riippuen lausujan motiiveista.

 

Koska käsitteet ovat subjektiivisia, ne pitäisi aina määritellä tarkasti ja yksiselitteisesti, jotta kommunikaatio ylipäätänsä voisi olla merkityksellistä. Euroopan neuvoston ministerikomitean epäonnistuneen määritelmän mukaan vihapuhetta ovat ”kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.” Tämän absurdin määritelmän mukaan kaikki ihmisiin liittyvät kriittiset ilmaisut voidaan katsoa vihapuheeksi. Se, että oikein ministerikomitea on laitettu pohtimaan tämän ilmiselvän valetermin määritelmää, viittaa ihmiskunnan intellektuaaliseen rappiotilaan.

Tjoo, se on tyylipuhdas ajatusrikos - syytettä vastaan ei voi puolustautua ja pelkkä syytös katsotaan riittäväksi todisteeksi, kunhan sen esittää globalistien hännystelijä.


Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
Kun tiede lopulta tappoi Jumalan, moraalisääntöjä ruvettiin etsimään muualta kuin pyhistä teksteistä.

Juu kuule ei tappanut. Se, että rupeat höpisemään asiasta kuin tietäisit siitä jotain, vaikka jo väitteen esittäminen paljastaa, että et tiedä, tuppaa syömään muulta tekstiltä pohjaa.

 

Tiede, sellaisena kuin sen kerran tunsimme, oli kristinuskon lapsi, ei suinkaan sen antiteesi. Ilman ensimmäistä ei ole toista, minkä jo nykyisin täysin käsistä riistäytynyt korruptio tiedemaailmassa osoittaa. On monin verroin osuvampaa todeta pikemminkin tieteen, kuin Jumalan, kuolleen.

 

Hyve-etiikan mukaan tekojen moraalista luonnetta arvioidaan siitä näkökulmasta kuinka moraalisesti ihanteellinen yksilö toimisi, mutta hyve-eettisistä tulkinnoista voidaan perustellusti kiistellä maailman loppuun asti. Moraalilla on itseasiassa syvät evolutionaariset juuret; kaikilla sosiaalisilla nisäkkäillä on tiettyjä, lähes universaalisia moraalisääntöjä, jotka evoluutio on muokannut helpottamaan ryhmätyöskentelyä.

Sori, evoluutio on kuollut. Matematiikka tappoi sen. Aika ei yksinkertaisesti riitä edes murto-osaan tarvittavista mutaatioista puhumattakaan niiden leviämisestä ja vakiintumisesta kokonaisille populaatioille.

 

Yhden moraalisäännön voidaan katsoa olevan universaali: älä aiheuta tarpeetonta kärsimystä ja tuskaa. Lienee mahdotonta löytää tervejärkistä kylää tai heimoa, jossa tarpeettoman kärsimyksen ja tuskan aiheuttamista pidetään hyveenä. Toisen kiduttaminen – oli se sitten fyysistä tai psyykkistä – on paha teko kaikkina aikoina ja kaikkialla.

Katso mitä Etelä-Afrikassa tehdään farmareille ja arvaa sitten uudestaan. Jos haluat ottaa selvää universaaleista moraalisäännöistä, tutustu luonnollisen lain traditioon - hyvin nopea ja simppeli intro siihen löytyy C. S. Lewisin The Abolition of Manin Taoa käsittelevästä liitteestä.

Muokattu: , käyttäjä: Silien

Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
Wiki: "Vuonna 1984 (engl. Nineteen Eighty-Four) on englantilaisen George Orwellin vuosina 1945–1949 kirjoittama romaani, joka julkaistiin 1949."

 

Minä: "George Orwellin kuuluisa romaani Vuonna 1984 sijoittuu kuvitteelliseen Oseania-nimiseen diktatuurivaltioon."

 

Wiki:

Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen, jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat Puolueelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat.

 

Sinä:

Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen, jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat Puolueelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat.

 

Ei sillä et tässä jotain vertaisarvioitua tekstiä tarttis tuottaa; kunhan vaan ihmettelin.


Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
Tässä se dokkari:

Jep. Ja kuten sä siitä huomaat, joidenkin mielestä on moraalista kiduttaa ja raiskata ihmisiä päiväkausia, kunnes viimein tappavat.


Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
Wiki:

Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen, jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat Puolueelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat.

 

Sinä:

Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen, jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat Puolueelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat.

 

Ei sillä et tässä jotain vertaisarvioitua tekstiä tarttis tuottaa; kunhan vaan ihmettelin.

 

Tämä lause on tosiaan lähes sama, muttei identtinen, kuten edellä väität.

 

"Toiminta kulminoituu manipuloivaan uuskieleen, jota käyttäen on mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat valtiolle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat."

 

Tämähän se kirjan juoni nimenomaisesti on.


DOMINUS NUTRITION OY

http://www.dominusnutrition.fi

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

Silien yrittää taas tarkoituksella (?) olla ymmärtämättä, mitä on sanottu.

 

Manssi:

Lienee mahdotonta löytää tervejärkistä kylää tai heimoa, jossa tarpeettoman kärsimyksen ja tuskan aiheuttamista pidetään hyveenä.

 

Ottaako Silien nyt Etelä-Afrikan farmarien kohtelun esille sellaisena esimerkkinä, että Etelä-Afrikasta nimenomaan löytyy tervejärkinen kylä tai heimo, joka pitää tarpeettoman kärsimyksen ja tuskan aiheuttamista hyveenä ja näin osoittaa Anssin sanoman asian virheelliseksi vai mikä oli pointtina? :hmm:

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
Tämä lause on tosiaan lähes sama, muttei identtinen, kuten edellä väität.

Kappas joo, ennen copypastea oli tosiaan kolme omaa sanaa. Menivät multa ohi.

"Toiminta kulminoituu manipuloivaan uuskieleen, jota käyttäen on mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat valtiolle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat."

 

Tämähän se kirjan juoni nimenomaisesti on.

On se. Motiivia mä tähän ihmettelin, mutta nähtävästi sitä ei ole tulossa. No mikäs siinä.


Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

Silien, matikka ei ole tappanut evoluutioteoriaa, joka on yksi kovimmat tieteelliset kokeet läpäisseistä luonnontieteellisistä "kattoteoriosta". Sana "teoria" EI tarkoita tässä yhteydessä samaa kuin mitä sillä tarkoitetaan puhekielessä. Silloin puhutaan hypoteesista eli eräänlaisesta ennusteesta, jota sitten testataan.


DOMINUS NUTRITION OY

http://www.dominusnutrition.fi

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
[/i]Ottaako Silien nyt Etelä-Afrikan farmarien kohtelun esille sellaisena esimerkkinä, että Etelä-Afrikasta nimenomaan löytyy tervejärkinen kylä tai heimo, joka pitää tarpeettoman kärsimyksen ja tuskan aiheuttamista hyveenä ja näin osoittaa Anssin sanoman asian virheelliseksi vai mikä oli pointtina? :hmm:

No jos haluaa ajatella, että mm. kyseiset neekerit ovat mielisairaita, niin kaikin mokomin.

 

Se, mitä tulin kommentoineeksi, oli moraalisäännön universaalius, ei erinäisten jengien mielenterveys.


Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
Silien, matikka ei ole tappanut evoluutioteoriaa, joka on yksi kovimmat tieteelliset kokeet läpäisseistä luonnontieteellisistä "kattoteoriosta".

Huumorimiehiä?

1) Evoluutioteoriaa ei voi käyttää yhtään minkään ennustamiseen.

2) Mitään näyttöä lajiutumisesta ei ole.

3) Sillä ei ole mitään tieteellistä arvoa.

4) Sillä ei ole myöskään mitään tekemistä tieteellisen metodin kanssa.

5) Se on silkkaa tarinankerrontaa.

 

Halutessasi voisit falsifioida minkä tahansa ylläolevista väitteistä siinä tapauksessa, että ne eivät pitäisi paikkaansa. Sokea usko evoluutioon sen enempää tieteenä kuin enää voimassaolevana paradigmanakaan on nollan arvoista - pikemminkin miinusta, koska usko siihen estää selvittämästä sitä, mistä oikeasti on kyse.

 

Mitä evoluutioteoriaan tulee, matikka tosiaan tappoi sen:

http://richardbuggs.com/index.php/2018/07/14/how-similar-are-human-and-chimpanzee-genomes/

 

Aikajana oli naurettavuuteen asti epäuskottava jo tilanteessa, jossa ihmiset ja simpanssit olisivat olleet geneettisesti 98% yhteneviä. Jo teoreettisessa maksimissa eli 93,43 prosentissa vaadittu minimiaika on moninkertaisesti enemmän kuin aikaisemmin oletettu n. 9 miljoonaa vuotta. Matemaattisesti hahmottaville tämä tarkoittaa evoluutioteorialle about samaa kuin ihmiselle suora osuma haupitsista, jäännösten solmimista ankkuriin ja sen viskaamista Mariaanien hautaan. Ei jää edes etäistä mahdollisuutta.

 

Joko evoluutio on siis silkkaa paskaa tai sitten sen kulkuun on vaikuttanut ulkopuolinen taho, joka on käsitellyt geenejä merkittävästi nopeammin kuin sattuma koskaan voisi.

 

Tietysti jos sulla on jotain dataa evoluutioteorian taakse, niin ihan mielelläni mä katson. Vähän vaan epäilen, että hintsuksi jää.

Muokattu: , käyttäjä: Silien

Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites
Huumorimiehiä?

 

5) Se on silkkaa tarinankerrontaa.

 

.

 

Onko raamattu ja kristinusko myös tarinankerrontaa:Pentti Hilkuri:


En minä kuuroille huuda

Vain niille jotka kuuntelee

En sokeille maalaa

Vaan niille jotka näkee

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

Mikä näiden ilman kommenttia postattujen linkkien funktio on?

 

Kummastelen niitäkin.


Dramatisoija Marja Rankkala kertoo pyrkineensä säilyttämään Waltarin hengen.

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Vastaa aiheeseen...

×   Olet liittänyt muotoiltua sisältöä.   Poista muitoilu

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Edellinen sisältösi on palautettu.   Poista sisältö

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Ladataan...

×
×
  • Luo uusi...