Tartuntautilaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227

Monien on vuodesta 2018 alkaen pakko ottaa influenssa ja muutama muu rokotus tai työnantaja voi todeta, että ei ole sovelias työhönsä => fudut!