Muskleforumin rekisteriseloste - Henkilötietolaki (523/99) 10 §


1. - 2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava
Muskleforumin ylläpito, sähköpostiosoite: muskleforum(at)luukku.com

3. Rekisterin nimi
Muskleforumin käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Muskleforum-keskustelupalstan käyttäjien tunnistus. Rekisteriin liittymällä käyttäjät pääsevät osallistumaan keskustelufoorumin keskusteluihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot:
Käyttäjätunnus
Salasana
Sähköpostiosoite (mahdollista piilottaa muilta käyttäjiltä)

Vapaaehtoiset tiedot:
Pikaviestimet
- ICQ numero
- AOL Instant Messenger
- MSN Messenger
- Yahoo Messenger
- Jabber osoite
Kotisivu
Paikkakunta
Oma vapaavalintainen avatar (käyttäjäkuvake)
Allekirjoitus (liitetään viesteihin)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset kolmansille osapuolille ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteriin annetut tiedot näkyvät sivustolla salasanaa ja salaiseksi määriteltyjä tietoja lukuun ottamatta.
Luovuttaessaan tiedot Muskleforumille rekisteröity käyttäjä suostuu siihen, että kyseiset tiedot näkyvät muille sivuston käyttäjille.
Rekisteröidyillä on mahdollisuus muuttaa ja poistaa kaikkia muita yksittäisiä tietojaan paitsi käyttäjätunnusta.
(jos käyttäjätunnusta halutaan muuttaa, on otettava yhteyttä Muskleforumin ylläpitoon).

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Muskleforumilla on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain vastaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Käyttäjätunnuksella ja salasanalla ei kuitenkaan pääse näkemään eikä muuttamaan muita salaisia tietoja kuin rekisteröidyn itsensä tietoja.
Käyttäjä voi määritellä osan tiedoistaan salaisiksi, jolloin ne eivät näy kaikilta osin muille käyttäjille.